Kurikulum

Kurikulum nastave stručnog osposobljavanja stručnog suradnika u proizvodnji tekstila.

1. NAZIV I STUPANJ SLOŽENOSTI POSLOVA

Skupina i oznaka zanimanja: Neformalno / interno obrazovanje

Razina složenosti: 3

Naziv  poslova: Suradnik/ca u proizvodnji tekstila

2. ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznici će se tijekom svladavanja programa teoretski i praktično upoznati sa poslovima i radnim zadacima  Stručnog suradnika/ce u proizvodnji tekstila.

Po završetku programa samostalno će moći obavlja poslove i zadatke iz djelokruga ovih poslova.

Upoznati će se sa procesom istraživanja potreba tržišta. Upoznat će se sa načinom rada idejnih skica.  U postupku proizvodnje znati će ocijeniti sirovinu i tkaninu, te procijeniti kvalitetu. Razumjet će proces te u suradnji s stručnom osobom surađivat na razvoju modela, pripremi za proizvodnju. Znati će samostalno raditi u proizvodnji i završnoj obradi tekstilnih proizvoda.

3. UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za obavljanje poslova Suradnik/ca u proizvodnji tekstila mogu se upisati polaznici koji su završili SSS:

a) stariji  od 18 godina 
b) imaju smisao za rad s ljudima, tekstilom i tehnologijom
c) ispunjavaju zdravstvene i psihičke sposobnosti za obavljanje poslova   (liječnička svjedodžba o zdravstvenom i psihofizičkom stanju)

POSLOVI ZA KOJE SE POLAZNICI OSPOSOBLJAVAJU:

Polaznici će  tijekom savladavanja programa upoznati i njegovim završetkom znati primijeniti znanja, vještine i umijeća iz djelokruga ovih poslova.

4. TRAJANJE PROGRAMA I OBLICI IZVOĐENJA NASTAVE

Cjelokupan program provodi se u trajanju od 28 mjeseci u teorijskom i praktičnom djelu.

5. NASTAVNI PLAN I PROGRAM

5.1. Nastavni plan

RED.BR.PREDMET
 1Istraživanje potreba tržišta
 2Stvaranje idejnih skica
 3Odabir sirovina i tkanina, te ispitivanje kvalitete
 4Razvoj modela
 5Priprema za proizvodnju
 6Proizvodnja i završna obrada

5.2. Istraživanje potreba tržišta

Nastavno područjeSadržaj
TEORIJSKE ODREDNICE PROCESA RAZVOJA NOVOG PROIZVODAProizvod i novi proizvod
Planiranje novog proizvoda
Razvoj novog proizvoda
Lansiranje novog proizvoda
TEORIJSKE ODREDNICE ANALIZE I ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTAIstraživanje tržišta kod uvođenja novog proizvoda
Analiza tržišta i ključnih čimbenika uspjeha
Model pet konkurentskih sila
Istraživanje tržišta u malom poduzeću
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ZA POTREBE UVOĐENJA NOVOG PROIZVODAOpće informacije o poduzeću
Proizvodi poduzeća
Proces razvoja novog proizvoda
Karakteristike proizvoda
Razvoj proizvoda
   UKUPNO SATI  

5.3. Stvaranje idejnih skica

Nastavno područjeSadržaj
RAZVOJ SKICEUvod u teoriju dizajna i stilaPrva faza u kreiranju odjeće
Kako privući kupca
Razvoj skice odjeće
Saznajte sva svojstva odabrane tkanine
Rad iskusnih dizajnera
Primjena teorije dizajna i stila u razvoj novih modela
   UKUPNO SATI  

5.4. Odabir sirovina i tkanina, te ispitivanje kvalitete

Nastavno područjeSadržaj
VRSTE TKANJAOsnove tkanina
Vez tkanine
Platno vez
Keper vez
Atlas vez
VRSTE I SVOJSTVA TKANINAVrste tkanina
Strukturne karakteristike tkanina
Poroznost strukture tkanine
Pokrivni faktor
Propusnost zraka
Vertikalna i horizontalna poroznost
Volumna poroznost
ISPITIVANJE KVALITETEČvrstoća na kidanje
Otpornost na habanje
Postojanost pri pranju na 40, 60 i 90 °C
Postojanost obojenja
Vodoodbojnost
Vodootpornost
Otpornost na kemikalije
Uljeodbojnost
Vatroodbojnost
Zadržavanje i propusnost mirisa
Postojanost antistatičke obrade
Postojanost plastičnih dijelova na visoke temperature i pranje
Ispitivanje antikorozivnih premaza metalnih dijelova
   UKUPNO SATI  

5.5. Razvoj modela

Nastavno područjeSadržaj
IZRADA KROJEVAIzrada temeljnog krojaModeliranje kroja
Gradiranje kroja
ŠIVANJE PROBNIH MODELAPreuzimanje kroja novog modela
Iskrojavanje probnog modela po kroju
Šivanje novog modela
Zapisivanje redoslijeda operacija za potrebe tehnološkog plana
Dorada modela
ZAVRŠNE KONZULTACIJEPregled novog modela
Dogovori oko promjena
Konačni dogovor oko tkanine
Dogovor u kojim će se veličinama raditi
   UKUPNO SATI  

5.6. Priprema za proizvodnju

Nastavno područjeSadržaj
HARDWAREKarakteristike
SOFTWAREUpotreba i mogućnosti
KROJNE SLIKEPriprema i uklapanje
Automatsko krojenje
Ručno krojenje
IZRADA TEHNOLOŠKIH PLANOVAIzrada redosljeda tehnoloških operacija
Normiranje vremena
Određivanje potrebnih količina tkanina i repro materijala
PRIPREMA ZA ŠTIK ILI TISAKIzrada loga ili potrebnog znaka na specijaliziranom softveru
Izrada probnog uzorka štika ili tiska
   UKUPNO SATI  

5.7. Proizvodnja i završna obrada

Nastavno područjeSadržaj
ZAPRIMANJEM DATOTEKA ZA KROJENJEPolaganje listova tkanine u naslage
Krojenje
Pakiranje u grupacije
ŠTIKANI ILI TISKANI LOGOPredložak za štikanje ili tisak
Automatsko štikanje
ŠIVAONAOperacije i završna obrada
KONTROLA I PAKIRANJEPregled gotovih proizvoda i obrezivanje končića
Pakiranje u predviđenu ambalažu
UPOZNAVANJE PROIZVODNE TEHNOLOGIJEPostojeća oprema
LENGTH SLITTING MACHINE – model: OMOEGA 2600 (poluautomatski stroj za uzdužno rezanje frotirnih ručnika sa sistemom za skeniranje visine prediva)
LENGTH HEMMING MACHINE – model: DELTA 1200 (poluautomatski stroj za uzdužno štepanje  frotirnih ručnika s dodatkom uređaja za automatsko ubacivanje etikete za označavanje)Industrijski šivaći strojevi: Ž
PEGASUS CHAINSTITCH E 32 za desnu stranu,
PEGASUS E 32L za lijevu stranu
CROSS CUTTING MACHINE- model YPSILON 1000 (poluautomatski stroj za poprečno rezanje frotirnih ručnika)
CROSS HEMMING MACHINE-model: SILVER BETA (poluautomatski stroj za uzdužno štepanje frotirnih ručnika, s dodacima uređaja za automatsko ubacivanje etikete za označavanje, kao i uređaja za automatsko ubacivanje etikete za označavanje i vješanje ručnika  
Nova oprema
Stroj za slaganje tekstilnih proizvoda
Stroj za završno oblikovanje odjevnih predmeta  
Rad i upotreba opreme
Upute za siguran rad sa strojem i obuka osoblja Upoznavanje sa komponentama stroja (prekidači, sklopke, procesor…)
Upoznavanje sa uputama za ispravan rad sa strojem Upoznavanje sa principom rada stroja na ispravan način kako nebi došlo do oštećenja stroja ili ozljede radnika ( upozorenja na pokretne dijelove stroja, posluživanje stroja…)
Uputstva i demonstracija održavanja dijelova stroja koje je potrebno održavati na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj bazi ( održavanje djelokruga stroja urednim, čišćenje prašine sa lako dostupnih fotosenzora, praćenje eventualnih problema i njihova prijava)
Objašnjavanje postupka isključivanja i uključivanja stroja u slučaju nužde ili nekakvog zastoja u radu stroja
Upravljanje programima stroja i podešavanje rada stroja prema vrsti tekstila koji se obrađuje
Praktični rad
Kontrola radnog procesa i proizvoda
   UKUPNO SATI