SLUŽBENA STRANICA PROJEKTA

“DRUŠTVENI PODUZETNIK NA PUTU U EU TRŽIŠTE”


Labtex d.o.o. provodi projekt „Društveni poduzetnik na putu u EU tržište“, sukladno ugovoru o bespovratnim sredstvima
referentne oznake UP.02.3.1.03.0093, i projektnoj prijavi na Poziv za dostavu projektnih prijedloga
„Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“, referentne oznake poziva UP.02.3.1.03.

O PROJEKTU

Labtex je prva integrativna radionica u Hrvatskoj. Društveno je poduzeće koje posluje od 2012. i pruža zaštićeno zaposlenje osoba s invaliditetom koje čine 50% zaposlenih u poduzeću. Projekt “Društveni poduzetnik na putu u EU tržište” je unaprijediti poslovanje društvenog dodatnom edukacijom zaposlenih u poslovnim vještinama, uvesti 60 novih tekstilnih proizvoda na tržište, te tako i generirati potrebu za novim zapošljavanjem dvije osobe s invaliditetom.

1.EP

Jačanje kapaciteta zaposlenika postojećih društvenih poduzeća / društvenih poduzetnika kroz programe osposobljavanja i usavršavanja

Cilj

Unaprijediti poslovne vještine zaposlenika/ca prijavitelja.

2.EP

Sudjelovanje  na sajmovima / izložbama.

Cilj

Poduprijeti i proširiti poslovanje prijavitelja – društvenog poduzetnika koji pruža zaštićeno zaposlenje

3.EP

Nova zapošljavanja u postojećim društvenim poduzećima / kod postojećih društvenih poduzetnika

Cilj

Kreirati nova radna mjesta za osobe s invaliditetom.

4.EP

Razvoj i unapređenje poslovanja društvenih poduzeća / društvenih poduzetnika, uključujući razvoj proizvoda i usluga

Cilj

Poduprijeti i proširiti poslovanje prijavitelja – društvenog poduzetnika koji pruža zaštićeno zaposlenje

5.EP

Promidžba i vidljivost.

Cilj

Promocija projekta, projektnih aktivnosti i rezultata projekta.

SVRHA I OPRAVDANOST PROJEKTA

Prijavitelj projekta je društveno poduzeće koje djeluje od 2012. i pruža zaštićeno zaposlenje osoba s invaliditetom koje čine 50% zaposlenih u poduzeću (ukupno 16 zaposlenih).

Opći cilj projekta je unaprijediti poslovanje društvenog poduzeća na nekoliko načina: dodatnom edukacijom zaposlenih u poslovnim vještinama, uvođenjem novih proizvoda koji generiraju potrebu za novim zapošljavanjem osoba s invaliditetom te internacionalizacijom poslovanja.
Prema Vidović, D: A map of social enterprises and their eco-systems in Europe Country Report: Croatia. 

Europska komisija, 2019. u RH ima 570 društvenih poduzeća/poduzetnika. Većina su nastala kao nastavak zaštićenih radionica koje su postojale prije Domovinskog rata, kao pokušaj osiguravanja samoodrživosti za organizacije civilnog društva koje su bile poticane od stranih donatora početkom 2000.-tih ili kao braniteljske zadruge. Iako ima relativno velik broj društvenih poduzeća/poduzetnika, pravni okvir za njihovo djelovanje još uvijek nije utvrđen (postoji samo strategija, a ne i zakon), a ne postoji niti registar.

Koncept društvenog poduzetništva se i dalje u većini slučajeva ne prepoznaje kao društveno koristan. Može se tvrditi da je prijavitelj, iako osnovan relativno nedavno, zapravo slijednik duge tradicije osnivanja zaštićenih radionica od kojih su neke nestale, neke nastavile s radom i poslije Domovinskog rata s manje ili više uspjeha.

Labtex pripada u skupinu uspješnih društvenih poduzetnika koji djeluje u području tekstila u specifičnoj niši proizvodnje uniformi i tekstilne opreme, većinom za zdravstvo i ugostiteljstvo. Prijavitelj, kao poduzeće koje djeluje u tržišnim uvjetima, mora širiti svoje poslovanje razvijanjem novih proizvoda te širenjem na nova tržišta ukoliko želi opstati.

Stoga su u projektu definirani sljedeći specifični ciljevi kako bi se ostvario opći cilj:
1. poduprijeti i proširiti poslovanje prijavitelja – društvenog poduzetnika koji pruža zaštićeno zaposlenje (razvijanje novih proizvoda, odlazak na internacionalne sajmove);
2.kreirati nova radna mjesta za osobe s invaliditetom (nabava opreme na kojima će novozaposlene osobe raditi, razvoj poslovnih procesa prilagođenih osobama s invaliditetom za nove proizvode) te
3.unaprijediti poslovne vještine zaposlenika/ca prijavitelja (interna edukacija za poslovne procese, interna edukacija osobnog osnaživanja koja je važna za osobe s invaliditetom jer, između ostalog, diže produktivnost).

Labtex je po svim ekonomskim mjerilima uspješno poduzeće, a kao društveno poduzeće je ogledni primjer koji premašuje propisane kriterije te može biti korišten kao primjer dobre prakse za druga društvena poduzeća po svom odnosu prema zaposlenicima/cama s invaliditetom.

Provedba projekta će pridonijeti ostvarivanju javnih politika definiranih u sljedećim dokumentima: : Communication from the Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions; Social Business Initiative – Creating a favourable climate for social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation -SEC(2011) 1278 final i Strategiji razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog strukturnog fonda.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Labtex, d.o.o.